Selma

Karidahls Hanna Hebre ”Selma”
1998-06-03
Tyvärr förolyckad 03-05-30

e: IPO I, Sg, SCHH I, Korad Fendor Vom Norden Stamm
u: LP, Korad Kari Dahl´s Kiprina Kelder

HD ua, Phtlv/Phpv-fri
Fulltandad med korrekt bett.
Tävlade lydnadsklass 1 & var godkänd appelklass spår.
Hon hade godkänt karaktärsprov & var utställd med flera 1:a pris, HP, CK.
BIR & BIS placerad som valp

Selma t.v Med hennes dotter Riga